Accés socis

demana una clau d’accés per accedirdocumentació i repositori d’arxius

Consell de direcció

En aquest espai habilitat per als membres del consell de direcció podreu trobar el repositori d’arxius corresponents  com memories anuals, infografies, etc…

Junta de direcció

En aquest espai habilitat per als membres de la junt de direcció podreu trobar el repositori d’arxius corresponents  com memories anuals, infografies, etc…

Consell Assessor

En aquest espai habilitat per als membres del consell assessor podreu trobar el repositori d’arxius corresponents  com memories anuals, infografies, etc…