Activitats de Formació

Reptes en l’àmbit de Formació de la Càtedra d’Economia Circular 

En consonància amb els compromisos del TecnoCampus, la formació en matèria de sostenibilitat i d’economia circular s’incorporarà progressivament a partir del curs acadèmic  2020-2021 de manera transversal en els estudis impartits, junt a les assignatures especialitzades que ja s’estan oferint als graus.

El TecnoCampus pot també oferir formació especialitzada, a demanda en els següents àmbits:

Sector públic

 • La gestió municipal des del paradigma de la sostenibilitat
 • Màrqueting institucional
 • Revisió de les hisendes locals per un nou model de ciutat
 • Contractació verda
 • Nous models de governança

Empresa

 • Models de negoci per una economia circular
 • Avaluació i reporting no financer
 • Anàlisi de la cadena de valor per la transformació cap a l’economia circular
 • Comportament del consumidor i màrqueting per la sostenibilitat
 • Cooperació empresarial amb empreses d’economia social
 • Oportunitats de negoci a l’economia circular