Àmbits d’actuació de la càtedra

La Càtedra d’Economia Circular té reptes en els àmbits de Recerca, Formació i Divulgació

Activitats de recerca

Hem habilitat grups de recerca multidisciplinaris. Tant l’economia circular com la sostenibilitat demanen enfocaments sistèmics.

Activitats de formació

Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Pellentesque ipsum id orci porta dapibus. Vivamus suscipit tortor eget

Activitats de divulgació

La Càtedra coopera amb les actuacions que porta a terme l’ajuntament de Mataró,  participa en la planificació i les activitats del Campus Saludable i Sostenible del Tecnocampus i facilita a empreses i institucions l’organització d’activitats dins el Tecnocampus. 

Els cinc àmbits de recerca de la Càtedra

Economia circular i ciutat

La majoria de la població viu en ciutats que funcionen amb el model lineal.  Les ciutats consumeixen més del 75% dels recursos naturals, generen més del 50% dels residus i emeten del 60-80% del GEH.

Hi  ha tres subsistemes urbans claus a l’hora d’abordar la transició: L’espai  urbà construït i no construït (els buits urbans);  la regeneració naturals dels espais urbans I la gestió dels serveis urbans (mobilitat, aigua, residus, principalment). 

La Càtedra pot contribuir a la reflexió des de la diagnosi a  la configuració d’estratègies i la dotació d’instruments per portar-les a terme.

Logística verda

La logística i el transport son sectors estratègics dins l’activitat econòmica i amb un paper creixent, com demostren l’ocupació, el pes econòmic i les perspectives d’evolució positiva per sobre de la mitjana del PIB espanyol. La digitalització, la sostenibilitat i la seguretat son els tres principals reptes segons els experts.

La línia de treball de la Logística Verda ve a representar un desenvolupament natural de les activitats del TCM en aquest sector, donant resposta a les necessitats actualment plantejades.

Comportament del consumidor i lideratge pel canvi

Es parla de l’esgotament del model lineal del sistema econòmic actual i del canvi necessari i urgent cap a un model circular, més sostenible. Aquest canvi implica empreses, administració i consumidors que han de modificar els models de producció i de consum i sense aquests canvis no hi haurà transició.

Entenem que cal formar, habilitar els directius i professionals que han de liderar la transformació de les empreses i de les administracions. Cal dotar-los de formació, és a dir de coneixements per  l’anàlisi i la presa de decisió sota nous paràmetres al temps que capacitar-los, dotar-los d’instruments i d’habilitats per que puguin liderar aquest canvi.

Empreses i models de negoci

L’àrea es focalitza en l’anàlisi  dels processos  i dels models de negoci  i la seva transformació cap a models d’economia circular, partint també de l’observació del que són els models existents en les experiències d’economia circular, nacionals i internacionals.

Per l’especialitat del TecnoCampus , el sector turístic ocupa un paper important dins l’activitat de la Càtedra.

Mètriques per l’avaluació

La incorporació de criteris de sostenibilitat en les activitats públiques i privades i la transformació cap a l’economia circular fa necessari dotar-se de nous instruments de mesurament.  

El TecnoCampus compta amb un ampli equip  multidisciplinari d’investigadors, amb experiència i coneixement de tècniques avançades per la quantificació  i amb el Centre de Coneixement i Decisió Territorial, especialitzat en el recursos gràfics, tipus SIG per l’anàlisi  i l’avaluació per la presa de decisions i la gestió urbana.