Consell de direcció de la Càtedra d'Economia Circular del TecnoCampus

Òrgan de govern

Consell de direcció

És un òrgan de govern col·legiat format per representants del Consell Acadèmic, de les empreses o institucions fundadores o adherides i per representants de les administracions públiques.

Funcions del Consell de Direcció

=

Pla anual d'activitats

Aprovar el Pla anual d’activitats a proposta del director o de la directora de la Càtedra

=

Pressupost

Aprovar el pressupost anual i la seva execució

=

Activitats de la Càtedra

Efectuar el seguiment i l’avaluació de les activitats realitzades

=

Memòria

Aprovar la memòria anual d’activitats.

=

Direcció

Nomenar el director o directora de la Càtedra a proposta del Director General del Tecnocampus

MEMBRES DEL CONSELL DE DIRECCIÓ

1- Presidencia
El/La President/a del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró, o el/la President/a  del Consell i el President de la Junta Rectora del Consorci de Tractament de Residus del Maresme, o les  persones en que ell deleguin.

2- Vicepresidència
El Director/a del TecnoCampus.

3- Consellers
Josep M. Raya, Director  de l’Escola de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus  (ESCSE)

4- Un representant  d’Aigües de Mataró

5- Un representant del Consorci pel Tractament de Residus del Maresme

CONSELL ASSESSOR

És un òrgan d’assessorament format per acadèmics de prestigi i persones amb experiència reconeguda   en el camp de la Recerca  i de  l’acció en els àmbits propis de la càtedra o en àmbits afins, amb la funció d’assessorar i col·laborar amb la Càtedra. El conveni inclou també que dos dels membres del Consell Assessor seran designats per AMSA.

Presidència  

  • Dr. Josep Mª Raya, Director de l’ESCSET

Membres

  • Mª Luz Castilla, Directora Àrea de Sostenibilidad, RSC y Cambio Climático de PwC
  • Alberto Fernández, de WWF
  • Humberto Llavador, Professor Dept. Economia,  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Spain).  Affiliate Professor of the Barcelona GSE.
  • Jordi Morató, Director de la Càtedra UNESCO per la Sostenibilitat de la UPC
  • Angel Pes,   President de la secció espanyola del Pacte Mundial pel Desenvolupament Sostenible
  • Francesc Sabater, professor d’ Ecologia de la Universitat de Barcelona