Objectius de la Càtedra d’Economia Circular

Impulsar la Recerca i la Transferència

Impulsar la Recerca i la Transferència del TCM en Economia Circular i Sostenibilitat tot canalitzant el coneixement de les diferents especialitzacions de l’ESCSET i complementant-la amb la de la resta d’escoles del TCM i la de les aliances externes

Crear aliances internacionals

Crear aliances internacionals en els projectes de   formació, recerca i transferència de coneixement   i divulgació de la cultura de la sostenibilitat per tal de vincular el territori de Mataró,  les seves empreses públiques i  el TCM  a la dinàmica internacional  

Impregnar de la cultura de la sostenibilitat

Impregnar de la cultura de la sostenibilitat la formació del TCM. El compromís del TCM en la cultura de la sostenibilitat ha de tenir la seva translació a la formació dels graduats, en forma de transmissió dels valors de la sostenibilitat i la formació bàsica per abordar la seva carrera professional incorporant-los en paritat a la formació tècnica.

Promoure una àrea de formació

Promoure una àrea de formació dins aquests camps, orientada a la formació universitària i a la capacitació professional de la població en general, amb especial orientació cap als directius i tècnics de l’administració pública i de l’empresa.

Contribuir a la transició de Mataró i del Tecnocampus

Contribuir a la transició de Mataró i del Tecnocampus cap a un model sostenible i d’economia circular, tot afavorint la difusió d’informació, la comunicació i la cooperació entre tots els seus integrants.

Mataró la cultura de la sostenibilitat

Projectar des de Mataró la cultura de la sostenibilitat, mitjançant actuacions de divulgació, debat, sensibilització i promoció de projectes  respecte a la sostenibilitat i als principis de l’economia circular

Aglutinar empreses i institucions

Aglutinar empreses i institucions que comparteixin el projecte per desenvolupar línies de col·laboració   que afavoreixin  la transició cap a un més sostenible