introducció

El punt d’informació circular del TecnoCampus Mataró – Maresme té l’objectiu de donar resposta a les preguntes més freqüents sobre l’Economia Circular i ajudar en l’aplicació del model alternatiu en l’entorn de l’acadèmia i l’empresa en un format digital.

En els següents apartats podràs trobar diversa informació sobre el concepte de circularitat. A més a més, s’especifica com empreses consolidades poden implementar el nou paradigma econòmic sostenible, o com ho poden fer les persones emprenedores per aplicar els valors i les metodologies en la seva nova empresa.

Què és l’Economia Circular?

L’economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu aconseguir un model de producció i consum més eficient a partir de la generació de cicles continus i regeneratius.

Què has de tenir en compte?

Per fer una bona transició cap a l’economia circular, cal tenir en compte diversos factors que són determinants a l’hora d’aplicar la circularitat als nostres projectes. És per això que et proporcionem un breu resum dels àmbits més importants perquè et serveixin de referència.

L’augment de la preocupació per part de les institucions públiques de la insostenibilitat del sistema es pot observar gràcies als reptes que s’han marcat a escala mundial i nacional.

Les Nacions Unides van proposar unes fites lligades a l’Agenda 2030 on alguns dels reptes estaven relacionats amb el medi ambient i amb l’aplicació de la circularitat, arran d’aquest neguit en l’àmbit europeu va sorgir el 2019 el “European Green Deal“.

D’acord amb el creixent de la inquietud, els diversos països han anat incorporant la sostenibilitat en el seu pla d’acció, com ho va fer Espanya amb la “Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción“. A part d’incorporar la sostenibilitat a escala estratègica de país, les lleis també han anat incorporant límits legals per la reducció de la contaminació, com per exemple, l’aparició de la normativa europea sobre la prohibició de venda de plàstics d’un sol ús.

Així doncs, la tendència de les administracions i la regulació pública és fomentar la sostenibilitat i penalitzar les pràctiques no sostenibles.

Segons el “Estudio sobre Consumo Responsable de los españoles” la tendència cap a la sostenibilitat és clara, al voltant de la meitat de les persones enquestades han canviat els hàbits de consum en els últims 3 anys per fer-los més sostenibles, per exemple, un 46% ha incrementat l’adquisició de productes reciclats. A més a més, un 42% de les persones va contestar que la reputació de la marca pesa en la decisió de compra.

No obstant això, més de la meitat de les persones enquestades no creu en les promeses de marca i empreses sobre la seva sostenibilitat.

Per tant, tot i que el nou consumidor cerca la sostenibilitat, no ho fa des d’un punt de vista superficial, sinó que ho fa de manera conscienciada.

Amb l’objectiu d’ajudar les empreses i entitats a fer el pas cap a aquesta transició, periòdicament sorgeixen convocatòries de suport per cofinançar aquests projectes.

Actualment, hi ha diversos programes circulars com el Programa europeu LIFE o la línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya que impulsen la implementació de processos de disseny i desenvolupament ambiental entre d’altres.

De manera que, les institucions faciliten a les empreses obtenir finançament pel canvi de model cap a la circularitat.

La innovació i la tecnologia són els pilars en què se sustenta l’economia circular. Les noves tecnologies ofereixen un ampli ventall d’oportunitats que permeten ampliar el cicle de vida dels productes per a una major eficiència i un consum més responsable.

Amb la digitalització de la gestió de residus es promou la competència i augmenta la productivitat laboral. Els canvis a la indústria associats amb la digitalització també canviaran el mercat laboral, ja que les tecnologies tenen un gran potencial d’innovació i creixement.

És per això que la incorporació de la tecnologia a escala empresarial és essencial per facilitar els processos i implementar la sostenibilitat.

Quins són els beneficis?

Economia restaurativa

Com que és restaurativa redueix la desforestació i l’esgotament dels nostres recursos naturals.

Reducció de les emissions de carboni

Reducció de la contaminació amb gasos d’efecte d’hivernacle i les emissions que inevitablement es produeixen.

Reducció de residus sòlids

Reducció de la quantitat i/o perillositat dels residus generats.

Menor inversió de capital i costos operatius

Amb la implementació de la circularitat estalviem en inversions de capital i costos operatius.

Potencial per innovar

El redisseny de materials, sistemes i productes per a ús circular és un requisit fonamental de l’EC que representa una gran oportunitat per a les empreses.

+ Vida útil

Productes de més durada, en contraposició amb l’obsolescència ràpida i planificada vinculada a l’economia lineal de “vendre més, vendre més de pressa”.

+ Valor

Valor superior per al client que comporta mantenir la seva lleialtat i satisfacció, així com protecció de la marca.

Nous mercats

Creació de nous mercats per a treballs circulars que cada cop comencen a representar un percentatge més alt.

Reducció de la matèria primera

Reducció de l’ús de matèria primera (recursos naturals), estalviant-la.

ITINERARIS

A continuació trobaràs informació sobre els dos itineraris que s’han desenvolupat per poder aplicar els conceptes de circularitat a diferents projectes o empreses. La funció principal dels itineraris és guiar i donar suport a aquelles persones que vulguin generar accions no únicament d’impacte econòmic sinó també social i/o mediambiental.

ETS UNA EMPRESA?

Si ets una empresa accedeix a aquest apartat per conèixer el teu itinerari empresarial que va des de la diagnosi inicial a l’avaluació final d’objectius.

ETS UN EMPRENEDOR?

Si ets un/a emprenedor/a accedeix a aquest apartat per conèixer el teu itinerari emprenedor a través del programa d’emprenedoria del TecnoCampus.

CA EN ES