Càtedra d'Economia circular i sostenibilitat

Empoderant els agents del canvi
i liderant el back to future

Missió I VISIÓ

La Càtedra té la ferma voluntat d'esdevenir un referent en docència, recerca i transferència de coneixement per donar resposta als reptes que es plantegen en matèria d'economia circular i que permetin empoderar els agents del canvi , generant un espai de sinergia i esdevenint catalitzadors d'impacte per al territori des de una perspectiva d'actuació local.

QuÈ és l'economia circular?

L'economia circular és un nou model de producció i consum que assegura un creixement sostenible en el temps. Amb l'economia circular, podem impulsar l'optimització dels recursos, reduir el consum de matèries primeres i recuperar els residus reciclant-los o donant-los una segona vida com a producte nou.

Coneix la històriaSobre la càtedra

La Càtedra de l’Economia Circular i de la Sostenibilitat s’inscriu sota els paraigües de  l’Escola Superior de Ciències Socials i d’Empresa i l'Escola Superior Politècnica, fet que li atorga una doble visió des de les perspectives econòmica i social, però també tecnològica. L’escola compta amb molts investigadors en aquestes àrees, que d’altra banda, són també centrals en molts dels camps de l’economia circular.

El Tecnocampus i la seva universitat comparteixen la preocupació i volen aportar els seus mitjans a la recerca, la reflexió, la formació i la divulgació a la transició cap a un nou model econòmic i social. Amb aquest objectiu, es crea la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat com a instrument coordinador d’aquesta dinàmica interna i element facilitador de la connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

 

LA IMPORTANCIA DE L'ECONOMIA CIRCULAR Els nostres experts diuen

L’Economia Circular es fonamenta en el “back to future”: recuperem patrons de comportament perduts i apliquem tecnologies de demà. Aquesta transformació aplica a societat en general, indústria i ens públics, i ja no tracta de competitivitat, sinó de resiliència.

Sònia llorens

- Directora

És important aplicar l'economia circular perquè construeix un nou model econòmic alternatiu a l'actual, que permet reduir l'entrada de material verge, així com disminuir la producció de deixalles. És una tipologia de model que s'hauria d'aplicar a tots els nivells des dels governs, el sector privat, la societat civil i altres actors que juguen un paper clau.

Maria Armiñana

- Coordinadora

2020.2021.2022 RESUM MEMÒRIA D’ACTIVITATS

 

En aquest document es recullen les activitats realitzades per la Càtedra durant els anys 2020-2021-2022 :

Memoria Catedra

Les nostres àrees d’activitat

 

Activitats de docència

Desenvolupant activitat formativa sota diferents perspectives i formats, com ara graus,  màsters i postgraus, activitats de formació per empreses, instituts i/o entitats amb formacions ad hoc.

La funció docent fa referència a la realització de processos d’ensenyança i aprenentatge, la qual inclou el diagnòstic, la planificació, l’execució i l’avaluació dels mateixos processos i resultats de l’activitat educativa.

 

Projectes de transferència de coneixements

Procés que transmet a les parts interessades els coneixements necessaris per generar un canvi de model total o parcial.

Els resultats d’investigacions, els descobriments, les troballes científiques, la propietat intel·lectual (PI), la tecnologia, les dades o els coneixements flueixen entre les diferents parts interessades i permeten liderar el canvi cap a l’economia circular.

Per conèixer a fons totes les activitats que realitzem amb el TecnoCampus, feu clic al següent enllaç:

Activitats de recerca

Les activitats de recerca estan orientades a la generació de nous coneixements i metodologies relacionades amb l’àmbit de l’economia circular.

Per tal de poder generar i d’augmentar els coneixements científics i tècnics, la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat crea un punt de connexió entre el món acadèmic i el món empresarial per poder aportar nova informació a ambdues parts.

SI TENS QUALSEVOL DUBTEContacta amb nosaltres

Si teniu alguna pregunta o voleu més informació, envieu-nos un missatge al formulari de contacte que teniu a continuació:

6 + 3 =