Empoderant els agents del canvi i liderant el back to future

Coneix la triple roda de l’economia circular

 

Desenvolupament d’activitats en base a un mapeig constant de les necessitats reals i oportunitats del territori envers les capacitats i estratègies existents

menu

Link Item
Link Item
Link Item
Link Item
Link Item

El moment actual requereix de manera urgent la transició real cap a una economia circular

Indústria

Les indústries, un cop conscienciades dels problemes actuals, han de poder continuar satisfent les necessitats dels seus clients sense comprometre la seva capacitat empresarial

Societat

S’ha  de definir la societat com la que atén les necessitats de present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per fer-se càrrec de les seves pròpies necessitats.

Ens públics i de governança

Tant els ens públics com els de governança són resistents i creen valor econòmic, es reconeixen per ser ecosistemes saludables i part de comunitats fortes.

2.000 milions de tones / any

De residu generat

33.000 milions de tones /any

De CO2 expulsat a l’atmosfera

4.000.000 milions de m3/any

D’aigues residuals generades

90.000 milions de tones /any

D’ extracció de minerals

Actua –

Sigues un agent de canvi!