Portal de transparència
  • Inici
  • Portal de transparència

Codi ètic

Comportament, valors i filosofia de l’organització

La Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat es regeix per una sèrie de principis i valors que integren el codi de conducta que és d’aplicació a tots els membres dels òrgans de govern de la Càtedra, els treballadors, els professionals, els col·laboradors que desenvolupin les seves funcions a la Càtedra, així com, també, a tot el personal del Tecnocampus que col·labori en les accions de la càtedra.

L’aplicació del mateix implica l’adhesió a un marc de valors que garanteixen el desenvolupament de la feina en un ambient de respecte a la persona i a la societat en general.

CANAL DE DENÚNCIES

9 + 15 =