LA CÀTEDRA

  • Inici
  • Sobre la càtedra

Missió

Contribuir a la sostenibilitat i resiliència del territori amb la incorporació d’ estratègies , a través d’un model integral d’activitats de docència, recerca i transferència tecnològica

Visió

Esdevenir una càtedra catalitzadora d’accions d’impacte al territori d’acord amb necessitats reals i proporcionar assessorament per conscienciar a la gent de la importància de l’economia circular

Objectius

Oferir un espai i un marc de sinergies entre universitat i altres ens de l’ecosistema per empoderar als agents del canvi a través de la generació de coneixement aplicable

Valors

Compromís amb pràctiques empresarials mediambientalment sostenibles que protegeixin i que serveixin d’exemple per a les generacions futures

 CIRCULARitat I LA CÀTEDRA lA NOSTRA RAÓ DE SER

La preocupació pel medi ambient no és pas un tema nou. Dins el pensament econòmic, Thomas Malthus  (1766-1843) advertia dels límits del creixement comparant el creixement exponencial de la població i el dels aliments. No obstant això, no és fins ben entrat el segle passat que  el medi ambient ha passat a tenir  cada cop   més incidència dins  el pensament acadèmic.

El que és una evidència inqüestionable, el deteriorament de les condicions ambientals del planeta degudes a l’activitat humana, ha posat en alerta científics i institucions als darrers anys, amb un moviment sense precedents.  En la darrera dècada, el concepte d’economia circular ha sorgit amb força com a model transformador.

El TecnoCampus i la seva universitat comparteixen la preocupació i volen aportar els seus mitjans a la recerca, la reflexió, la formació i la divulgació a la transició cap a un nou model econòmic i social.

Amb aquest objectiu, es crea la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat com a instrument coordinador d’aquesta dinàmica interna i element facilitador de la connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

equip i col.laboradorsconeix qui ho fa possible

Sònia Llorens

Sònia Llorens

Directora de la Càtedra

Dra. en Enginyeria Industrial i amb un llarg recorregut en activitats de docència, recerca i transferència tecnològica. Focus permanent en acompanyar les empreses i administracions a esdevenir competitives i resilients.

#circularitatiresiliencia #fastandfuriousinnovation #agile

maria armiñana

maria armiñana

Coordinadora i Investigadora

Graduada en Administració d’empreses i Turisme (UPF) i professora associada de la universitat TecnoCampus, UPF. Molt interessada en la investigació i aplicació de l’Economia Circular i feminista.

#proactiva #resilient #compromesa

Axel Ehberger

Axel Ehberger

Control de gestió i sostenibilitats

ctualment estic oferint Controlling  com un servei extern, així com seminaris, cursos i formació interna. Al mateix temps estic col·laborant activament amb associacions professionals com el CirculoController i i ICV

#precís #exigent #versàtil

Àmbits de recerca de la Càtedraàrees de coneixement

Estratègia Circular

Metodologies per a  la reflexió estratègica i definició del roadmap de circularitat a nivell de societat, indústria i ens públics

Observatori / baròmetre

activitat de mapeig constant sectorial i de les estratègies de circularitat aplicables

Innovació i tecnologia

incorporació dels models d’innovació per a la disrupció en el camp de la circularitat

Empreses i Models de negoci

anàlisi dels processos empresarials per a la transformació del model de negoci

Mètriques

eines per a la mesura de l’impacte i la incorporació de criteris d’avaluació

Comportament del consumidor

focus en els canvis de producció i consum necessaris per a la transformació

Lideratge pel canvi

coneixement aplicable per a l’anàlisi i presa de decisió sota contextos de futur i capacitació per a liderar la transformació organitzacional

Ciutats circulars

reflexió i diagnosi per al modelatge i detecció d’oportunitats aplicables a la ciutat

Logística verda

desenvolupament de les activitats per donar resposta a la transformació del sector