Tractament de dades
  • Inici
  • Tractament de dades

tractament de dades personals

CONTACTE

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 – TCM1 (08302) Mataró, delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), informa:

Finalitat: Les dades recavades en aquest formulari seran tractades per a enviar informació i/o atendre la comunicació rebuda. Així com, mantenir informats als Usuaris de productes i/o serveis, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Drets: L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o al correu electrònic; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

CANAL DE DENÚNCIES

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 – TCM1 (08302) Mataró, delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), informa:

Finalitat: Atendre i gestionar les comunicacions rebudes.

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Drets: L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o al correu electrònic; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.