Context

dades actuals i realsL’impacte de l’economia lineal

2.000 milions de tones / any

De residu generat

33.000 milions de tones /any

De CO2 expulsat a l’atmosfera

4.000.000 milions de m3/any

D’aigues residuals generades

90.000 milions de tones /any

D’ extracció de minerals

Motius per una transició

Diverses matèries primeres crucials són finites i, com la població mundial creix, la demanda també augmenta

En un món on hi ha poca matèria primera, els preus d’aquesta augmenten exponencialment i per tant, el cost de la producció augmenta en conseqüència. Així doncs, al reutilitzar les matèries primeres com a “matèries primeres secundàries” pot arribar a disminuir el preu.

L’extracció i l’ús de matèries primeres tenen importants conseqüències mediambientals, augmentant el consum d’energia i les emissions de diòxid de carboni (CO2), a part de la disminució d’habitats i recursos naturals que es veuen afectats per aquesta sobreexplotació de les fonts de matèria primera, mentre que un ús més intel·ligent de les matèries primeres pot reduir les emissions contaminants.

Què és l’Economia Circular?

L’economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu aconseguir un model de producció i consum més eficient a partir de la generació de cicles continus i regeneratius.

Els 3 Principis de l’Economia Circular

A causa de la situació actual de la planeta, és necessari conèixer els fonaments de l’ economia circular per revertir les diverses situacions.

Principi 1: Preservar i millorar el capital natural

A la natura, no hi ha cap concepte de residu; tot és cíclic. Tots els grans cicles naturals (carboni, oxigen, nitrogen, aigua, etc.) funcionen en bucles tancats amb poca o cap pèrdua de recursos durant el seu cicle. L’economia circular pretén imitar aquests cicles naturals, creant un model econòmic que protegeixi, doni suport i millori activament el nostre entorn.

Principi 2: Optimitzar l'ús dels recursos

En un planeta amb recursos finits, els productes i materials que construïm dels que extraiem s’han de mantenir a l’economia el major temps possible. Podem dissenyar alguns productes i components perquè es puguin reutilitzar, reparar i tornar a fabricar.

Principi 3: Fomentar l'eficàcia de sistema

Aquest principi tracta de nombrosos actors que treballen junts per crear fluxos efectius de materials i informació. 

En el sistema creat per l’home, els canvis que fem poden provocar efectes inesperats i sovint imprevisibles. Per tot plegat, l’economia circular es guia pel sistema natural que sembla funcionar de manera eficient des de fa milers d’anys.


El sistema lineal té un defecte profund i es pot substituir per un model restaurador en què els residus no existeixen com a tals, sinó que només són aliments per al proper cicle.

Ellen MacArthur, Impulsora de l’Economia Circular