Economia Circular
  • Inici
  • Economia Circular

Què és l’Economia Circular?

És un model que prima l’aprofitament de recursos i la reducció de les matèries primeres

L’economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu aconseguir un model de producció i consum més eficient a partir de la generació de cicles continus i regeneratius.

D’aquesta manera es transforma el model lineal tradicional d’extreure, fabricar, utilitzar i tirar per un on el focus està en les cadenes de valor circulars utilitzant els recursos de manera òptima i eficient.

Objectius de l’Economia Circular

Es requereix una resposta efectiva en múltiples fronts per aconseguir un objectiu comú

L’objectiu de l’economia circular és generar un nou procés productiu que permeti consumir menys energia i recursos verges, a la vegada que disminueixi la producció de deixalles i residus.

L’economia circular permet generar un canvi de paradigma en els processos empresarials, passant d’un cicle lineal a un circular, de llençar residus a revalorar-los, d’un model insostenible a un model sustentable en el temps.

Beneficis de l’Economia Circular

Proporcionar als consumidors productes més duradors i innovadors, disminuint l’obsolescència programada i adequant els productes a les necessitats “reals” dels consumidors

Mesures com la prevenció de residus, l’ecodisseny i la reutilització, podrien estalviar diners a les empreses de la UE mentrestant es redueix el total anual d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Actualment, la producció dels materials que es fan servir diàriament són responsables del 45% de les emissions de CO2.