ACTIVITATS

Les nostres àrees de treball Cartera d’activitats

Activitats de docència

Desenvolupant activitat formativa sota diferents perspectives i formats, com ara graus,  màsters i postgraus, activitats de formació per empreses, instituts i/o entitats amb formacions ad hoc.

La funció docent fa referència a la realització de processos d’ensenyança i aprenentatge, la qual inclou el diagnòstic, la planificació, l’execució i l’avaluació dels mateixos processos i resultats de l’activitat educativa.

 

Projectes de transferència de coneixements

Procés que transmet a les parts interessades els coneixements necessaris per generar un canvi de model total o parcial.

Els resultats d’investigacions, els descobriments, les troballes científiques, la propietat intel·lectual (PI), la tecnologia, les dades o els coneixements flueixen entre les diferents parts interessades i permeten liderar el canvi cap a l’economia circular.

Per conèixer a fons totes les activitats que realitzem amb el TecnoCampus, feu clic al següent enllaç:

Activitats de recerca

Les activitats de recerca estan orientades a la generació de nous coneixements i metodologies relacionades amb l’àmbit de l’economia circular.

Per tal de poder generar i d’augmentar els coneixements científics i tècnics, la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat crea un punt de connexió entre el món acadèmic i el món empresarial per poder aportar nova informació a ambdues parts.