Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat

Facilitant la connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

La preocupació pel medi ambient no és pas un tema nou. Dins el pensament econòmic, Thomas Malthus  (1766-1843) advertia dels límits del creixement comparant el creixement exponencial de la població i el dels aliments. No obstant això, no és fins ben entrat el segle passat que  el medi ambient ha passat a tenir  cada cop   més incidència dins  el pensament acadèmic.

El que és una evidencia inqüestionable, el deteriorament de les condicions ambientals del planeta degudes a l’activitat humana, ha posat en alerta científics i institucions als darrers anys, amb un moviment sense precedents.  En la darrera dècada, el concepte d’economia circular ha sorgit amb força com model transformador.

També les Nacions Unides van formulat el 2015 i aprovat per unanimitat l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible establint  17 objectius i amb una amplia concepció de la sostenibilitat . També a partir del mateix any  la   Comissió Europea incorpora a la primera línia del seus objectius la transició econòmica i social cap a la sostenibilitat  amb  l’aprovació del  pla d’acció per l’economia circular.

El Tecnocampus i la seva universitat comparteixen la preocupació i volen aportar els seus mitjans  a la recerca, la reflexió, la formació  i la divulgació a la transició cap a un nou model econòmic i social. Amb aquest objectiu, es crea la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat com a   instrument  coordinador d’aquesta dinàmica interna i element facilitador de la  connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

El TecnoCampus i la seva universitat comparteixen la preocupació i volen aportar els seus mitjans  a la recerca, la reflexió, la formació  i la divulgació a la transició cap a un nou model econòmic i social.

Amb aquest objectiu, es crea la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat com a instrument  coordinador d’aquesta dinàmica interna i element facilitador de la  connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

QUI SOM

La Càtedra de l’Economia Circular  i de la Sostenibilitat s’inscriu dins l’Escola de Ciències Socials i d’Empresa el que li atorga un marcat accent econòmic  i social en l’aproximació. L’Escola compta amb molts investigadors en aquestes àrees, que d’altra banda son també centrals en molts dels camps  de l’Economia circular.

La Càtedra neix amb el suport d’Aigües de Mataró i del Consorci pel Tractament de Residus del Maresme

 

Economia Circular

El model de l’economia circular ha aparegut recentment com l’alternativa  disruptiva al model econòmic imperant, anomenat model lineal.

Aquest model lineal, recollit en l’expressió Take-Make-Dispose, consisteix en extreure recursos de la natura per la producció i consum i abocar-hi posteriorment els residus de tot el procés, de manera creixent i fins l’exhauriment i deteriorament del medi.

La Fundació Ellen McArthur (FEM) és el principal referent en encunyar el terme i en donar-li l’impuls pel reconeixement  en la comunitat empresarial, política i acadèmica  que ha assolit.  

La representació gràfica de la lògica del sistema de producció i consum sota un model circular és generalment acceptada però la seva definició entranya més debat. La FEM defineix 

“Una economia circular és aquella que és restaurativa i regenerativa a propòsit, i que tracta de que els productes, components i matèries mantenguin la seva  utilitat i valor màxims en tot moment, distinguint entre cicles tècnics i biològics.” (Ellen Macarthur Foundation, 2012)

Tot i així, la noció d’economia circular no és nova. Apareix formalment referenciat com a model el 1990(Pearce & Turner, 1990)  basant-se en el principis de les lleis de la termodinàmica i de la integració del medi ambient i l’economia en un sistema únic i tancat on “Els outputs d’un procés són a la vegada els inputs d’un altre”. D’altra banda, el model de l’economia circular promogut per la FEM es reconeix  inspirat per  altres escoles de pensament contemporànies, com economía de performance, Cradle to Cradlebiomimética, l’economía industrial, capitalisme natural  o  blue economy.

En el debat polític, l’economia circular es visualitza com el mecanisme que pot fer possible la transformació del model actual en un model que faci compatible la millora en el benestar social i la sostenibilitat ambiental.

Des de la perspectiva acadèmica, l’economia circular atrau molt d’interès perquè no constitueix encara un cos de coneixement articulat, ni totalment acotat. Hi ha obert un intens debat sobre els límits del model especialment per garantir la sostenibilitat  ambiental i social.

Desenvolupament Sostenible

L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar    el setembre de 2015 l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030, concretada en els 17 objectius (ODS). Es tracta de la primera proposta mundial per situar  l’economia i la societat en la senda del desenvolupament sostenible amb una visió holística, des de la pobresa, el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de gènere, entre d’altres

Àmbits d’actuació

Activitats de Recerca i transferència de coneixement

Inscrita dins l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, les àrees de recerca de la Càtedra corresponen als camps d’especialització de l’escola, però també als camps de la resta d’estudis del TecnoCampus.

 

Activitats de formació

El TecnoCampus incorporarà la formació en matèria de sostenibilitat, de manera progressiva i transversal, a partir del curs 2020-2021. També podem oferir formació especialitzada a demanda. 

 

 

Activitats de divulgació de l’economia circular i la sostenibilitat

La Càtedra coopera amb les actuacions que porta a terme l’ajuntament de Mataró, participa en la planificació i les activitats del Campus Saludable i Sostenible del Tecnocampus i facilita a empreses i institucions l’organització d’activitats dins el Tecnocampus. 

Activitats i esdeveniments destacats

3ª Jornada “Por una Economía Circular y Competitiva”

3ª Jornada “Por una Economía Circular y Competitiva”

Presentació de l'acte: L'economia circular va generar un punt de trobada entre empreses, administracions i experts el passat dijous 5 de març a la 3ª Jornada "Por una economía circular y competitiva". Una jornada on es va generar un debat en diversos àmbits i es van...

Què passarà quan no hi hagi residus?

Què passarà quan no hi hagi residus?

Participem en un debat amb una vintena d’experts sobre el futur del sector de residus i les estratègies per una societat més circular  organitzat per Forum ambiental.     Palau Macaya, 3 de marçPresentació- què passarà quan no hi hagi residus